Ucu Papa’ya kadar dayanan gafil ve hain güruh

28 Mar

Şeytan… Yüce Mevlamıza açık açık söylemiş , sana gelen yolların üzerinde durup kullarını yoldan çıkaracağım diye. Davasının hakkını verecek şekilde çalışmalarını yapmış, yapıyor ve kıyamete kadar da yapacak. Şüphesiz ki tek başına değil, şeytanlaşmış insanlarda onun yardımcısı. Peki ne yapmak gerekiyor ?

İlkokul’da öğretmen matematik dersinde tahtaya problemi yazardı. Sonra “Verilenler:” yazıp altına bir çizgi çeker, altına problemde verilenleri yazardı. Sonra “İstenen:” yazıp altına isteneni yazardı. Sonra da “Çözüm :” yazıp problemin çözümünü yazardı. Problemin çözümünü yazarken sürekli verilenler ve istenenlerdeki maddelere atıfta bulunurdu. O zamanlar bunları yazmak bana çok saçma gelirdi. Şimdi düşünüyorum da aslında hayatımızdaki her problemi bu analiz yöntemi ile daha kolay çözebiliriz.

Şimdi yukarıdaki parağrafı bir problem olarak ele alırsak.

Verilenler:
1. Allaha giden yollar var.
2. Bu yollarda gitmeye çalışan insanlar var.
3. Bu insanların önüne çıkıp onları yoldan çıkarmaya çalışan şeytan ve yardımcıları var.

İstenen:
1. Bu tuzaklar nasıl tespit edilir ? Ne yapmak lazım ?

Çözüm :

İşe önce Allah’a giden yolları bulmakla başlamak gerekiyor. Nedir o yollar peki? Peygamber Efendimiz (s.a.v) açık bir şekilde ifade etmiş. “(Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.) [Tirmizi, İbni Mace]”. O zaman önce Peygamberimizin ve Eshabının hayatını güzelce öğreneceğiz. Nedir ne değildir iyice bileceğiz. Önce bilgi sahibi olacağız sonra fikir sahibi olacağız. Okuyacağız. Peygamberimiz devrinde neler yaşanmış? Peygamberimiz kime nasıl davranmış , gayesi neymiş, bu gayeyi gerçekleştirmek için neler yapmış? Güzelce bir öğreneceğiz. Bunu yapınca Allaha giden yolu öğrenmiş oluruz.

Sonra bu yolda gitmeye çalışan insanları bulmamız gerekiyor. Yolu ve yolun özelliklerini öğrendikten sonra bunu yapmak aslında çok kolay. Sağlama yapacağımız yer belli. Peygamberimizin ve Eshabının yolundan zerre miktarı ayrılan bir yol varsa o yol Allaha giden yol değil demektir. O yoldan uzak duracağız.

O yolu da bulduktan sonra işimiz artık çok kolay. Matematik problemi çözercesine işin içine duyguları yada diğer faktörleri karıştırmamak gerekiyor. Net olmak gerekiyor.

O yolda giden insanların karşısında yer alan, o yolu tıkamaya çalışan, o yoldaki insanların aklını türlü türlü oyunlarla çelmeye çalışan, o yolun ilerlemesini, genişlemesini engellemeye çalışan herkesin ama herkesin safının belli olduğunu , kim olduğuna bakmadan ipinin ucunun direk yada dolaylı yoldan şeytana ve onun yer yüzündeki bir numaralı temsilcisi, işbirlikçisi papaya dayandığını bilmek lazım.

Matematik nettir arkadaş, 2 x 2 her zaman 4 eder. Kişiye göre , zamana göre, mekana göre değişmez sonuç. Onun için sonucu kişiye göre, zamana göre , mekana göre eğip bükmeden analiz yapmak ve safları tespit etmek gerekir.

Geçmişteki ve günümüzdeki olaylara yukarıda yazdığımız netlikte, sadelikte bakıp geleceğe kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor.

Aslında olay basit verilen ne ? İstenen ne ? Çözüm ne ?

Sonuç olarak , Kuran’ı Kerim hizmetlerine engel olmaya çalışan her her elin ucu Papa’ya ve Şeytana dayanır. Bu kadar net ve basit aslında olay.