Sealed, Partial

6 Ara

SEALED anahtar kelimesi bir classtan kalıtım yapılmasının istenmediği ve  ondan kalıtım yapmanın mantıksız olduğu durumlarda  kalıtımın önüne geçmek için kullanılır. sealed class Egitmen şeklinde kullanılır. Structlar sealed olarak işaretlenemezler.  Çünkü zaten structlarda kalıtım olmaz. 

Structlar – Yıkıcı metotlar

6 Ara

Structlarda kalıtım işlemi olmaz. Classlardan hızlı çalışırlar çünkü belleğin stack bölgesinde saklanırlar, değer tiplilerdir. Structlarda Abstract classları da kalıtım için kullanamayız Ama interfaceleri uyarlayabiliriz. Class kelimesi yerine Struct yazarak oluştururuz. Structlarda yıkıcı metot olmaz. Structlarda parametresiz const(yapıcı metot)  yazamayız ve … Read More »

Enum

6 Ara

Enumlar c# taki beş temel tipten biridir. ( class, struct, interface, delegate ve enum) Enum ve Struct değer tiplidir.  Class interface ve delegate ise referans tiplidir. Enumların varsayılan değeri integerdir. Varsayılan olarak tanımlanan bir enum, içerisindeki her bir özellik için … Read More »

C# get property summary

26 Nis

Classlarımızın propertylerine ait summary bilgisine dinamik olarak erişme ihtiyacımız varsa projenin xml dosyası yardımıyla bu bilgiye erişebiliriz. Öncelikle projenin Xml dosyasını ürettirmeliyiz. Projemizin Özelliklerine gidip oradan ilgili seçeneği seçip dosya ismimizi belirtmeliyiz. Daha sonra aşağıdaki metot yardımıyla istediğimiz Propertynin summary … Read More »

HMACSHA1 C#

23 Mar

C# ile istediğimiz parametreleri Shared Secret Key kullanarak HMACSHA1 değeri üretmek için gerekli kod bloğu public class HmacUtil { public static string GetHmacSha1(string param1,string param2, string sharedSecretKey) { byte[] sharedSecret = Convert.FromBase64String(sharedSecretKey) string queryParams = string.Format("param1={0}&param2={1}", param1,param2); byte[] bytesToSign = … Read More »