Somuncu Baba kimdir

18 Eki

Somuncu baba ismi ile ilk defa Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Dünki Türkiye roman dizisinde karşılaştım. Yıldırım Beyazıd Han ile Timur’un Ankara savaşı öncesinde bu savaşın olmaması için Yıldırım Beyazıd tarafında çokca emek vermiş bir Allah dostu olarak tanıdım kendisini. Bu tarafta Somuncu baba, Timur tarafında Seyyid Bereke çok uğraşmışlar bu savaş olmasın diye ama bazen ne yaparsan yap, takdir-i ilahinin önüne geçemezsin.

Mübareğin asıl adı ,  Hamid Hamideddin olup, Peygamberimizin 24. kuşaktan torunuymuş. Bayezid-i Bistâmi’nin ruhaniyetinden istifade etmiş. Şam, Tebriz ve Erdebil’de maddi manevi çalışmalarını tamamladıktan sonra irşad için Anadolu’ya dönmüş Bursa’ya yerleşmiş. Bursa’da çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip çarşı pazar dolaşarak “Somunlar Müminler” nidasıyla insanlara somun dağıtmıştır. Bu sebeple “Somuncu Baba” lâkabıyla anılıyor.

Yıldırım Bayezid Han’ın Niğbolu zaferine şükür nişânesi olarak yaptırdığı Bursa Ulu Camiinin açılışında hutbeyi okumuş ve  Fâtiha suresini yedi farklı şekilde yorumlamış. Şeyhülislam Molla Fenâri hutbeden etkilenerek Fatiha Suresi tefsirini kaleme almış.

Daha sonra Bursa’dan ayrılarak Aksaray’a yerleşmiş, orada Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini yetiştirmiş ve Ankara’ya göndermiş. 1412 yılında ebedi âleme göç etmiş. Kabri Malatya’nın Darende ilçesindeymiş.

Mevlam şefaatlerine nail eylesin inşallah.

Bizim gülşendeki güller / Dururlar taze solmazlar

Hazan olup dökülmezler / Zemistânü bahar olmaz

TAVSİYELERİ

Arkadaşlarıma ve Yolumuzdan Gidenlere Tavsiyelerim:

 

 • Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan korksunlar.
 • Az yesinler, az konuşsunlar, az uyusunlar.
 • Avâmın arasına az karışsınlar.
 • Tüm mâsiyet ve kötülüklerden uzak dursunlar.
 • Dâima şehvetlerden kaçınsınlar.
 • İnsanların elindekilerden ümitlerini kessinler.
 • Tüm zemmedilmiş sıfatları terk etsinler.
 • Övülen sıfatlarla süslensinler.
 • Şiir ve şarkı (günaha götürüyorsa) dinlemekten kaçınsınlar.
 • Ayrı bir görüşle, kendini cemaatten ayrı bırakmasınlar.
 • Aç olarak ölseler bile şüpheli hiç bir lokmayı yemesinler.

Daha geniş bilgi için tıklayınız.