Structlar – Yıkıcı metotlar

6 Ara

Structlarda kalıtım işlemi olmaz. Classlardan hızlı çalışırlar çünkü belleğin stack bölgesinde saklanırlar, değer tiplilerdir. Structlarda Abstract classları da kalıtım için kullanamayız Ama interfaceleri uyarlayabiliriz. Class kelimesi yerine Struct yazarak oluştururuz. Structlarda yıkıcı metot olmaz. Structlarda parametresiz const(yapıcı metot)  yazamayız ve … Read More »

Enum

6 Ara

Enumlar c# taki beş temel tipten biridir. ( class, struct, interface, delegate ve enum) Enum ve Struct değer tiplidir.  Class interface ve delegate ise referans tiplidir. Enumların varsayılan değeri integerdir. Varsayılan olarak tanımlanan bir enum, içerisindeki her bir özellik için … Read More »

Interface

6 Ara

İnterfaceler aslında bütün üyeleri abstract olan classtan başka bir şey değildir.  Uyguladığımız interfacein içindeki üyeleri classımıza uyarlamazsak derleme zamanı hatası alırız. Eğer bir class hem classtan hem de interface’den kalıtılıyor ise önce class ismi yazılır sonra interface ismi yazılır.

Model’i FormCollection ile otomatik olarak doldurmak

23 Kas

Nesnemizin propertylerini FormCollection nesnesinin içerisindeki keyler ile otomatik olarak set etmek istiyorsak aşağıdaki kod işimizi görür public class ModelBindForm<T> { public T Bind(FormCollection formCollection, T model) { var properties = model.GetType().GetProperties(); Type modelType = model.GetType(); foreach (var key in formCollection.AllKeys) … Read More »

HMACSHA1 C#

23 Mar

C# ile istediğimiz parametreleri Shared Secret Key kullanarak HMACSHA1 değeri üretmek için gerekli kod bloğu public class HmacUtil { public static string GetHmacSha1(string param1,string param2, string sharedSecretKey) { byte[] sharedSecret = Convert.FromBase64String(sharedSecretKey) string queryParams = string.Format("param1={0}&param2={1}", param1,param2); byte[] bytesToSign = … Read More »

RssFeed

19 Mar

public class HomeController : Controller { // // GET: /Home/ public ActionResult Index() { List<Rss> rssList = new List<Rss>(); XmlDocument rssXML = new XmlDocument(); rssXML.Load("http://www.milliyet.com.tr/D/rss/rss/Rss_6.xml?ver=18"); string titleText = rssXML.SelectSingleNode("rss/channel/title").InnerXml; XmlNodeList nodeList = rssXML.SelectNodes("rss/channel/item"); for (int i = 0; i < … Read More »

Nuget Kullanımı

9 Mar

NuGet konsoluna erişmek için View=>Other Windows menüsündeki “Package Manager Console”’seçilmeli.   get-package –remote : Bu komut ile NuGet sunucusu üzerinde indirilmeye hazır olarak bulunan kütüphanelerin listesi elde edilir.   get-package –remote –filter (kriterler) : Bu komut ile NuGet sunucusu üzerinde indirilmeye hazır olarak bulunan kütüphanelerin … Read More »