Aşkın Pazarı

3 Kas

Bu aklu fikri ile mevla bulunmaz
Bu ne yaredir ki zahmı olunmaz

Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz

Aşık öldü deyu sala verirler
Ölen gafil imiş aşıklar ölmez

Yusufum yitirdim Kenan elinde
Bulundu Yusufum Kenan bulunmaz

Deryalar gezerim susuz geçerim
Beni kandıracak umman bulunmaz

Yürü zahid yürü var git yoluna
Burda başlar gider kanlar sorulmaz

Bir derde müptela oldum cihanda
Asla Yunus gibi bir can bulunmaz