Sealed, Partial

6 Ara

SEALED anahtar kelimesi bir classtan kalıtım yapılmasının istenmediği ve  ondan kalıtım yapmanın mantıksız olduğu durumlarda  kalıtımın önüne geçmek için kullanılır. sealed class Egitmen şeklinde kullanılır. Structlar sealed olarak işaretlenemezler.  Çünkü zaten structlarda kalıtım olmaz. 

Structlar – Yıkıcı metotlar

6 Ara

Structlarda kalıtım işlemi olmaz. Classlardan hızlı çalışırlar çünkü belleğin stack bölgesinde saklanırlar, değer tiplilerdir. Structlarda Abstract classları da kalıtım için kullanamayız Ama interfaceleri uyarlayabiliriz. Class kelimesi yerine Struct yazarak oluştururuz. Structlarda yıkıcı metot olmaz. Structlarda parametresiz const(yapıcı metot)  yazamayız ve … Read More »

Enum

6 Ara

Enumlar c# taki beş temel tipten biridir. ( class, struct, interface, delegate ve enum) Enum ve Struct değer tiplidir.  Class interface ve delegate ise referans tiplidir. Enumların varsayılan değeri integerdir. Varsayılan olarak tanımlanan bir enum, içerisindeki her bir özellik için … Read More »

Interface

6 Ara

İnterfaceler aslında bütün üyeleri abstract olan classtan başka bir şey değildir.  Uyguladığımız interfacein içindeki üyeleri classımıza uyarlamazsak derleme zamanı hatası alırız. Eğer bir class hem classtan hem de interface’den kalıtılıyor ise önce class ismi yazılır sonra interface ismi yazılır.

Custom Date Format With Jquery Validation Plugin

6 Ara

Jquery validation ‘ da tarih formatı kontrolünü kendi istediğiniz formata göre yaptırmak için aşağıdaki kodu yazmanız yeterlidir. $.validator.addMethod( "date", function ( value, element ) { var bits = value.match( /([0-9]+)/gi ), str; if ( ! bits ) return this.optional(element) || … Read More »